Målning av gång- och cykelbro i Nyvång

Ny gång- och cykelbro på plats i Kristinehamn! Precis innan sommaren, i mitten av maj lyftes en nästan 37,5 ton tung och 25 m lång stålbro på plats i centrala Kristinehamn.

Alucrom i Nyvång blästrade och rostskyddsmålade bron med målningssystemet C5M i 3 olika kulörer. Bron ”binder samman” stadskärnan och Broängens handelsområde i Kristinehamn.

Frågor om projektet?