Varför är ISO-certifieringar viktiga?

ISO-certifieringar ger flera fördelar för Alucrom som företag. Vi vill påstå att vi ökar förtroendet hos våra kunder genom att visa att vi har etablerade kvalitets- och säkerhetsprocesser på plats. Detta leder i sin tur till ökad kundnöjdhet och lojalitet. För det andra kan ISO-certifieringar även underlätta internationell handel genom att ge en gemensam plattform för att bedöma kvalitet och överensstämmelse. Slutligen hjälper ISO-certifieringar till att förbättra interna processer och effektivitet genom att tillhandahålla tydliga riktlinjer och bästa praxis, en punkt som är otroligt viktig för Alucrom.

Vi vill matcha era behov!

Förbättring av Alucroms interna processer är av högsta prioritet, liksom kvalitetsstyrning av tillhandahållna tjänster, med stöd av ISO 9001- och IATF 16949-certifikat. Vi strävar efter att på bästa sätt matcha våra tjänster till kundernas behov, och visar en ansvarsfull inställning till efterlevnad av miljöskyddsstandarder, med stöd av ISO 14001-certifikatet.

Vad innebär auktorisering i rostskyddsmålning?

Auktorisering i rostskyddsmålning är ett bevis på en målares kompetens och förmåga att utföra arbete av hög kvalitet. För att bli auktoriserad måste en målare genomgå en utbildning som täcker olika aspekter av rostskyddsmålning, inklusive användning av olika typer av färg och beläggningar, förberedelse av ytor, appliceringsmetoder och säkerhetsföreskrifter.

Varför är auktorisering viktig?

Genom att vara auktoriserad kan en målare visa att de har kunskap och kompetens. Kan utföra rostskyddsmålning på ett korrekt och effektivt sätt, vilket säkerställer kvaliteten på det utförda arbetet. En auktoriserad målare har utbildning och kunskap för att hantera material och situationer på ett säkert sätt. Man säkerställer att arbetet utförs i enlighet med relevanta regler, standarder och bästa praxis,

Våra certifikat

auktoriserad_i_rostskyddsmalning
ISO_9001_2015_certifierade
Feature box image
iso_45001
en1090

Kontakta oss, så berättar vi mer!