Ett miljövänligt alternativ

Vattenblästring

Vattenblästring är ett miljövänligt alternativ där enbart vatten används under högt tryck utan inblandning av blästermedel. Ingen gnistbildning förkommer och ytan blir ren från fett, färg, klorider, smuts och salt. Detta gäller speciellt vid kraftigt korroderat stål.

Vattenblästring är bra för:

  • Stålytor som bilkarosser, tak med plåt, ytor med grov beläggning.
  • Vattenblästring kan utföras upp till 2500 bar.
  • Där det förekommer brand- eller explosionsrisk, eller där damm från traditionell blästring kan medföra ett problem.
  • Användning av vattenblästring förutsätter att ytan tidigare har varit blästrad på traditionellt vis eftersom enbart vatten inte kan ge en ytprofil i stålet.

  • Vill du att vi kontaktar dig?