Minska skador och förluster

Brandskyddsmålning av stålkonstruktioner

Alucrom erbjuder brandskyddsmålning av stålkonstruktioner både för så kallad ”cellulosic fire” det vill säga bostadshus, sportarenor och köpcentrum, samt för så kallad ”hydrocarbon fire”, det vill säga raffinaderier, petrokemi och oljedepåer.

Prata med våra experter!

Certifieringar

Vår personal är certifierade och godkända för brandskyddsmålning av passivt epoxibaserat brandskydd, som används när olja, gas eller kemikalier brinner.
Alucrom är certifierad av ”Chartek Fireproofing” och ”Jotachar Fireproofing”.

Material

DNV och ABS uppfyller kraven enligt NORSOK M-501 och ANSI/UL 1709. ANSI/UL 1709 är den testmetod som beskrivs av ”American Petroleum Institute” i deras standard API 2218 (Fireproofing Practices in Petroleum & Petrochemical Processing Plants).

Visste du att...

...brandskyddsmåla balkar, stommar, bjälkar och andra stålkonstruktioner görs oftast i korrosivitetsklass C1-C4.

...brandskyddsmaterial är godkända av Lloyds.

Leverantörer och partners

Bara tillsammans kan vi göra verklig skillnad

I allt större utsträckning prioriterar vi leverantörer och samarbetspartners med samma hängivenhet till en hållbar framtid som vi har. Helt enkelt för att bara tillsammans kan vi göra verklig skillnad. Här blir certifieringar och hållbarhetsdokumentation viktiga urvalskriterier. Det ger också extra trygghet för dig som kund med hållbarhetsambitioner i hela leveranskedjan. Läs mer om hållbarhet och miljö här.
Hållbarhet & Miljö

Vill du bli kontaktad av Alucrom?