Våtlackering

Vackert blänkande ytor

För den där extra coola finishen är våtlackering av stål- och metallprodukter en utmärkt metod. Resultatet blir slitstarkt, tåligt och med ett estetiskt uttryck som sticker ut. Metoden gör det möjligt att få exakta nyanser och den passar utmärkt för lackering av bilar. Våtlackering är särskilt lämpligt för material som inte tål höga temperaturer.

Våtlackering kräver noggrann planering, förberedelse och övervakning för att säkerställa högkvalitativa resultat. Det är en viktig teknik inom industrin för att ge era produkter en estetiskt tilltalande och skyddande yta.

Visste du att..

... det finns olika metoder för att applicera färgen på, bland annat sprayning, pensling och doppning.

... Alucrom erbjuder olika typer av ytskydd, och vi samarbetar med välkända färgleverantörer.

Säkerhet först

Vårt mål är att ha noll arbetsplatsolyckor. Därför har vi rigorösa säkerhetsrutiner inför olika arbetsmoment och vid hantering av nya produkter. Alla medarbetare genomgår fortlöpande utbildningar inom riskbedömning och säkerhet. På så sätt gör vi alla delaktiga i trygga arbetsmetoder och bygger en kultur där omsorg om varandra och säkerhet alltid kommer först. Vi arbetar fokuserat med att förebygga arbete för att nå LTIF-mål (Lost Time Injury Frequency). De två senaste åren och under 2023 har vi inte haft några olyckor med sjukfrånvaro, detta innebär en LTIF på 0,

Material och skadliga ämnen

Överallt i världen pågår det ett intensivt utvecklingsarbete för att ta fram färger och ytbehandlingsmaterial som är giftfria och inte skadliga för människor och miljö. Vår hängivna specialist har fullt fokus på att utvärdera nya, mer miljövänliga produkter och se till att gamla och skadliga fasas ut. Det här är ett prioriterat område för oss och vi följer noga den senaste forskningen och nya rön. Även om det är långt kvar vill vi på sikt bidra till att skadliga ämnen och gifter inom vår bransch helt kan elimineras.

Avfall och utsläpp

Från lättflyktigt till evighetspartiklar... Korrekt hantering av miljöbelastande avfall och utsläpp gör stor skillnad för att minska negativa effekter på vår hälsa och miljö. Vi använder avancerad teknik och förfinar ständigt nya metoder för att omhänderta farligt material, spill från blästring inklusive hälsovådliga partiklar samt utsläpp av CO2 och flyktiga organiska föreningar.

Vill du att vi kontaktar dig?