Arendals Backe

I Göteborg, där västkustens alla huvudleder strålar samman har vi byggt vår hittills modernaste målningsanläggning. Med den sätter vi en ny standard för effektivitet, både inom smart energianvändning och återvinning, samt i leveransen till våra kunder.

Vårt mål är att driva ytbehandlingsbranschen framåt med fokus på hållbarhet och ny teknik.

Magnus Sonnorp, VD

Visste du att...

...Arendals Backe startade produktionen 2024

...ytbehandling sker i tre olika linjer; tung industrimålning, en utvecklingslinje samt serieproduktion

Vi tar branschen in i framtiden

Arendals Backe i Göteborg är en ny klimatsmart och toppmodern anläggning på ca. 5 200 kvm. Produktionen är energieffektiv med låga utsläpp och vi fokuserar på miljö och hållbarhet.

När den färdiga ytan börjar växa fram, är känslan bara ”wow”. När man sen tänker på att det här kommer att hålla, och vara riktigt snyggt, i många år framåt, blir man allt lite stolt.

Ylli Hoxha, Fabrikschef - Arendals Backe

Kontakta Arendals Backe

Alucrom Arendals Backe