Moraberg

Fokus på fordon och riktigt bra finish. Från rena lackeringsarbeten till alla typer av krockskadereparationer i plåt, plast och glasfiber. Dessutom utför vi aluminiumriktning, foliering och glasarbeten i samband med reparation av fordon. Anläggningen är specialanpassad för tunga fordon.

Visste du att Moraberg...

...är en "full-service-store" när det gäller krock-, plåt-, plast- och glasfiberreparationer

...ombesörjer även foliering/stripning samt glasreparationer dvs. byten av glas på plats i vår anläggning innan fordonet hämtas

Moraberg är Alucroms enda ”fine finnish-station” som utför ytbehandling på komponenter som kräver hög kvalitetskrav och ”hög finish”. Där ingår arbeten som kräver specifika kundkrav samt glasfiberarbeten och plåtreparationer samt ytbehandlingsarbeten från ”state of art” (räcken, statyer etc.), maskiner, bussar, lastbilar samt entreprenadarbeten.

Kontakta Moraberg

Alucrom Moraberg