Blästring

Rengöra, ta bort och förbereda ytor

Vid blästring gäller det att hitta rätt balans mellan att få bort det oönskade lagret och vara skonsam mot själva föremålet. Det gäller också att veta vilken blästringsmetod som är mest lämplig, fel metod kan skada ytan. Alucrom har bred erfarenhet och lång kompetens inom blästring. Dessutom gör vi en positiv skillnad för miljön genom våra beprövade metoder för att samla upp och ta hand om spill.

Glaskuleblästring

Glaskuleblästring ger en fin, jämn och mattpolerad yta

Glaskulorna är tillverkade av sodaglas och har hög motståndskraft mot slag och stötar. Tillverkningen sker med stor precision och noggrann kontroll av form och hårdhet, vilket ger glaskulor med hög och jämn kvalitet. Glaskulorna kan återanvändas flera gånger. Alucrom erbjuder glaskuleblästring i Nyvång.
Nyvång

Visste du att...


...blästring ger en jämn och effektiv rengöring på djupet.


...olika material används beroende på krav, det kan vara allt från sand, glas, metall, mineral.

Sandblästring för rengöring på djupet

Traditionell blästringsmetod för att få bort beläggningar såsom rost, grov smuts, plast från stålunderlag, sten och betong.
Sandblästring

Stålkuleblästring ruggar upp ytan

Stålkuleblästring rengöra ytor från smuts. Metoden är nästintill dammfri och den uppruggade ytan är redo att ytbehandlas direkt. Stålkuleblästring är bra för cement, betong, stålbroar samt cisterner.

Vattenblästring, ett miljövänligt alternativ!

Ute på fält, hos våra kunder eller i våra fabriker har vi möjlighet att vattenblästra ert gods under högt tryck utan inblandning av blästermedel, läs mer om vattenblästring.
Vattenblästring

Vill du att vi kontaktar dig?