Alucrom har satt färg på Hisingsbron

Nya Hisingsbron är den centrala länken mellan Göteborg och Hisingen. Bron har ersatt Götaälvbron, och totalt ca. 32 000 kvm stål har ytbehandlats av Alucrom.

2021 stod nya Hisingsbron klar, men innan det jobbade ett tiotal anställda från Alucrom på att reparationsmåla de skador som uppkommit under transport och montage av stålsektionerna från Spanien. Även svetsskarvarna målades samt ett femte sista lager av färg applicerades över hela bron.

-Den färdiga bron har fem färgskikt på tillsammans 320 µm tjocklek och beläggningen uppfyller korrosivitetsklass C5-M. Detberäknas klara 40 år med enbart mindre bättringsmålning innan total ommålning blir nödvändig. Vi har använt ett väl beprövat färgsystem som varit i bruk de senaste 20 åren säger Mikael Trollgaard, Alucroms affärsområdeschef för Entreprenad.

Alucrom använder sig i ett första steg av zinkrik grundfärg, därefter epoxifärg och avslutande ytskikt i polyuretan. Tält byggdes över skarvarna för att svetsning samt målning kunde tas hand om på bästa sätt. Det innebar att målningsarbetet utfördes även om västkustvädret inte var det bästa.

Vid slutmålningen användes liftar på de delar av bron som går över fast mark. Där älven flyter under, fanns det i brokonstruktionen fästen för att kunna montera en hängställning. När slutmålningen gjordes byggdes bron in.

-Alucrom prioriterar kvalitet, även om en inbyggnad av bron inte var nödvändig, vi gjorde detta för att säkerställa att bilar och byggnader i närheten inte skulle få stänk på sig, avslutar Mikael.

Kontakta oss på Alucrom för mer information