Termoplast

Midroc Alucrom utför ytbehandlingsmetoden termoplast på stationen i Gävle. Termoplast appliceras på t.ex. lyktstolpar och vägräcken och vid genomförda korrosionstester har termoplast visat sig vara ett tåligt alternativ vid extrema väderförhållanden. Alucrom har genomfört en oberoende korrosionsprovning av termoplast vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Här har termoplasten testats enligt korrosivitetsklass C5-M, den tuffaste klassningen som finns inom korrosionsprovning i dag för stålkonstruktioner placerade i atmosfärisk korrosion.

Under testet placerades paneler av termoplast i ett kondensationsskåp där de exponerades för yttre påverkan, konstant fuktighet och stora temperaturskillnader i över tusen timmar totalt. Samtliga paneler uppfyllde kraven med avseende på sprickbildning, rostgrad, blåsbildning och flagning. I kombination med varmförzinkning är termoplast det absolut bästa alternativet för lång livslängd.

Tidigare har termoplast använts på belysningsmaster i Sverige, men i och med Alucroms lösning öppnas dörren för nya innovativa lösningar på dagens utmaningar. Förutom längre livslängd innebär metoden även möjlighet att skapa vackrare offentliga miljöer. Metoden innebär att man exempelvis hädanefter kan tillsätta samma kulör på räcken som på huvudkonstruktionen på en bro.

Termoplast mjuknar vid smältning utan att den kemiska strukturen bryts ned och kan smältas och omarbetas till nya produkter ett obegränsat antal gånger. Termoplast är därmed perfekt för plaståtervinning. Metoden ger ett överlägset skydd jämfört med våtlackering när det gäller nötnings- och kemikaliebeständighet samt slagtålighet och UV-beständighet. Vi använder bl.a. Plascoat PPA för denna typ av applicering.

Termoplastbeläggning är en metod där man med värme (termo) smälter ut ett plastpulver på metallen i syfte med att erhålla ett långtidsverkande och mer miljövänligt korrosionsskydd. Processen sker termiskt, alltså utan några lösningsmedel och påverkar således inte den yttre miljön. Vårt termoplastsystem ”MM ThermoCoat” uppfyller korrosivitetsklass C5-M enligt ISO-12944. Oberoende testrapporter från ackrediterade testinstitut för applicering på blästrat stål och på varmförzinkat stål finns tillgängligt.

Mycket god vidhäftning till underliggande metall, utan användande av primer

Mycket god väder- och UV-beständighet

God kemikalieresistens både i sur- och alkalisk miljö

Mycket bra flexibilitet även vid låga temperaturer och hög slagseghet

Hög nötningsbeständighet och elektrisk genomslagshållfasthet

Minimal underrost vid mekanisk skada

Appliceras i ett skikt mellan 300-700 µm i olika kulörer

Enkel att reparera (reparationsanvisning finns tillgänglig) och klottersanera

Här utför vi termoplast