Blygold

I Polen är vi den officiella aktören inom Blygold. Blygold har utvecklat beläggningsskydd speciellt inom HVAC-korrosionsskydd med fokus på korrosionsskydd för värmeväxlare.

Värmeväxlare utsätts för svår korrosion på grund av sin konstruktion, som vanligtvis kombinerar oförenliga metaller och på grund av volymen förorenad luft som passerar genom dem. Korrosion och förorening av värmeväxlare påverkar direkt luftkonditioneringssystemets prestanda. Värmeväxlaren måste vara tätad från omgivningen på ett sätt som inte minskar dess värmeöverföringsförmåga eller orsakar tryckfall. När detta uppnås förblir kylkapaciteten intakt och energiförbrukningen kan kontrolleras.

Så för all korrosionsskydds-, energibesparings-, livslängds- och livscykelkostnadsreducerande lösningar kan Blygold HVAC-beläggningar och tjänster användas.

Blygold PoluAl XT-beläggningen ger ett långvarigt korrosionsskydd till värmeväxlare utan att påverka värmeöverföringen och ett tryckfall. Blygold PoluAl XT kan appliceras både på fabriken eller på fält/hos kund. Den värmeledande pigmenteringen i beläggningen är orienterad på ett sådant sätt att den skapar en mycket hög kemisk beständighet vid låg skikttjocklek.

Här utför vi Blygold: