Zinkfosfatering

Zinkfosfatering är en kemisk process som skapar en skyddande beläggning av fosfater på metallytan. Processen utförs nedsänkt eller i ”spraybad” i fosforsyra. Zinkfosfatering har bra korrosionsskydd och förbättrar färgvidhäftningen mot metallytor. Hållbarheten och motståndet på målade ytor mot ogynnsamma yttre förhållanden ökar.

Här utför vi zinkfosfatering: