Vattenblästring

Vi på Alucrom utför vattenblästring som ett komplement till traditionell sandblästring. Vattenblästring är ett miljövänligt alternativ där enbart vatten används under högt tryck utan inblandning av blästermedel.

Att blästra med vatten efterfrågas framförallt där brand- eller explosionsrisk finns, eller där damm från traditionell blästring kan medföra ett problem. Användning av vattenblästring förutsätter att ytan tidigare har varit blästrad på traditionellt vis eftersom enbart vatten inte kan ge en ytprofil i stålet.

Fördelarna är framförallt att ingen gnistbildning förkommer vid blästringsprocessen samt att ytan blir ren från fett, färg, klorider, smuts och salt. Detta gäller speciellt vid kraftigt korroderat stål. Vattenblästring är lämplig för stålytor som bilkarosser, tak med plåt, ytor med grov beläggning. Vattenblästring kan utföras upp till 2500 bar.

Detta ger en lång livslängd för målningssystemet. Vattenblästring är även en miljövänlig metod där förbehandlingens avfallsmängd drastiskt kan minskas.

<68 bar = Lågtryckstvätt   68-680 bar = Högtryckstvätt  680-1700 bar = Vattenblästring  >1700 bar = Ultra Högtrycksvattenblästring

Här utför vi vattenblästring