Stålsandblästring

Att blästra med stålsand i form av fristråleblästring är ett av de vanligaste sätten att blästra. Stålsanden är gjort av smält järn, det är ett hårt och prisvärt blästermedel som får nya skarpa kanter då det bryts ner.

Ett effektivt blästermedel som ger en finish i ”silverskimmer” och med rätt ytråhet. Stålsand finns både som shot (runda i format) och grit (kantiga i format) i olika storlekar. Den runda Stålsanden (shot) lämpar sig bäst för blästerautomater av olika slag, t.ex. slungbläster. Och grit används vid fristråleblästring i våra blästerhallar.

Stålsandblästring används till:

Putsning av stålprofiler

Stålplattor

Ytförtätning

Här utför vi stålsandblästring: