Stålekuleblästring

Stålkuleblästring är ett bra alternativ att rengöra ytor från smuts på bland annat cement, betong men även stålbroar. Att blästra med stål är nästintill dammfritt och effektivt, och ytan är redo att ytbehandlas direkt efter stålkuleblästring. Denna metod ”ruggar upp” ytan ner till ”porerna” och ytan blir helt ren från smuts.

Med vår portabla blästermaskin har vi möjlighet att behandla stora ytor, och maskinen används till fördel inne i cisterner, på broar eller fartygsdäck. Fördelen är att maskinen är mobil, och vi kan på ett enkelt och kostnadseffektivt använda maskinen ute på fält.

Vi erbjuder även stålkuleblästring i slungbläster på vissa av våra fasta stationer.

Stålkuleblästring använder vi på följande

Stål

Betong

Sten & Golv

Metall

Här utför vi stålkuleblästring