En traditionell blästringsmetod

Alucrom utför sandblästring för att få bort beläggningar såsom rost, grov smuts, plast från stålunderlag, sten och betong. Att blästra med sand är en traditionell blästringsmetod för att rengöra detaljer på djupet. Sanden skjuts ut under högt tryck, detta medför att svåra orenheter och ytor med rost på materialet effektivt fås bort. Vid målning och lackering efter sandblästring fäster färgen bra tack vare en god ytprofil.

Vilket blästermedel och utrustning som ska använads kan variera efter det material som ska rengöras. Sandblästring är mycket effektivt på flera områden såsom stora stålkonstruktioner, broar, cisterner, värmepannor, fartyg och trailers. Även mindre detaljer är möjliga att blästra med sand, då med en annan konfiguration.

Sandblästring är lämplig på följande produkter:

Stål och eventuella rostföroreningar

Sten & Betong

Här utför vi sandblästring