Det finns fördelar med att glaskuleblästra

Vi utför glaskuleblästring i egen regi och som kund vinner ni många fördelar med att glaskuleblästra, såsom kortare ledtider, större flexibilitet och full kontroll på processen.  Glaskuleblästring som ytbehandlingsmetod ger en fin, jämn och matt polerad yta utan att förstöra den blästrade ytans detaljer.

Alucrom utför glaskuleblästring på egen anläggning, t.ex. på vår station i Nyvång, där vi har en separat blästerhallar som är anpassade för glaskuleblästring. I anläggningen finns ett slutet utrymme med ett automatiskt återvinningssystem. Det gör att glaskulorna behåller mycket hög renhet av ädlare metaller, detta minimerar även smittorisken från andra främmande ämnen samt att vi får ett effektivt utnyttjande av anläggningarna.

Glaskuleblästring är en ytbehandlingsmetod som snabbt och kostnadseffektivt åstadkommer en fin matt yta utan nötning på den blästrade detaljens yta.

Glaskuleblästring är lämplig för följande material:

Rostfritt

Aluminium

Mässing och koppar

Magnesiumbaserade lättmetaller

Här utför vi glaskuleblästring: