För Alucrom är säkerheten och miljön viktigast när Stallbackabron restaurerades

Restaureringen av Stallbackabron i Trollhättan har skett under en period på tre år. Ett arbete som planerades in i minsta detalj för att värna om miljön och människors säkerhet.

– Att eliminera alla risker som kan uppstå under en pågående restaurering har krävt mycket planering och jobb. Arbetet har skett under brobanan, men ändå på mycket hög höjd. Ur miljöhänsyn får t.ex. inte restavfall vid tvättningen av brons balkar hamna i älven. Här omhändertog vi vattnet, filtrerar det och pumpar in det i sedimenteringsbassänger berättar Mikael Trollgaard, Affärsområdeschef på Alucrom Entreprenad.

Stallbackabron
Bron är en av Sveriges längsta broar på över 1300 meter med en höjd på 28 meter. Vid restaureringen byggdes en 120 meters lång hängställning under bron. Under arbetets gång flyttades ställningen i etapper. Förarbetet började i februari 2020 med ställningsbyggnation, tvättning av balkar och tvärbalkar. På vissa ställen blästras spår av rost bort. Från april 2020 började Alucrom bättringsmåla samt täckmåla.

– Jobbet är komplext, och här fick man inte vara höjdrädd. Ställningsbyggandet var en stor del av jobbet och krävde en tät inklädnad som skulle klara kraftiga vind- och regnbyar. Flera yrkeskategorier fanns på plats, och som mest var vi ett 20-tal personer på plats samtidigt.

Alucrom AB vann upphandlingen i slutet av 2019, som avsåg reparationsarbete samt avancerad ytbehandling av korrosion på totalt 30 000 kvadratmeter. Projektet startades 2020 och pågick fram till november 2023.

För mer information, kontakta oss på Alucrom