Jordbro

Anläggningen i Jordbro utför vi rostskyddsmålning (våtlackering), brandskyddsmålning och vi applicerar Pro Coat med godkänd utrustning och utbildad personal. Vi målar i Duplex och erbjuder blästring med stålsand, svepblästring av varmförzinkat gods samt slungblästring. I Jordbro utförs också sprutmetallisering med aluminium och zink. Vi står för lossning och lastning samt transport vid behov.

Alucrom Jordbro

Dryckesvägen 1

010-470 73 46

Kontakta oss i Jordbro

Charlotte EdmanProduktionssupport010-471 33 95Michal WojewodzkiRegionchef010-471 34 38

Teknisk data

Blästerhall: 30x10,4 m

Slung/automatbläster

Målningshall: 60 x 10,4 m

Lyftkapacitet: 25 ton

Portar: H 3,8 B: 6,5 m

Lyftkapacitet: 25 ton