Arendal

Vår anläggning Arendal är beläget på Hisingen i Göteborg. Här blästrar och ytbehandlar vi gods upp till 80 ton.

I Arendal har vi en blästerhall samt två målningshallar.

Alucrom Arendal

Arendals Allé, byggnad ARM

010-470 73 25

Kontakta oss på Arendal

Teknisk data

Blästerhall 35 x 10 m

Målningshall 1: 35 x 20 m

Målningshall 2: 35 x 10 m

Målningshall 3: 35 x 10 m

Bockkran