Anläggningar

Alucrom har idag 13 fasta målningsstationer i Sverige, Finland och Polen. Vi erbjuder blästring och rostskyddsmålning, med olika variation av projekt, inget som är för litet  eller för stort. Vi målar allt från små serietillverkade detaljer som vi ytbehandlar i våra conveyerbanor och ugnstorkar, till tankar med en vikt på över 80 ton samt brosektioner på 45 meters längd.

Alucroms entreprenadavdelning utför tjänster b.la. inom blästring, rostskyddsmålning, brandskyddsmålning och sprutmetallisering ute hos kund eller ute på fält i Sverige och Finland.

Med innovativa lösningar och i många fall unika produktionsmetoder leder detta till ökad produktivitet och sänkta kostnader för våra kunder!