Hässleholm

Alucrom i Hässleholm erbjuder tjänster som blästring, rostskyddsmålning, och avspänningsglödning.
Vi har två stycken blästerhallar som är fjorton respektive tolv meter djupa, sju meter breda och med en höjd på ca. fem meter.
Här finns även en av Sydsveriges största avspänningsugnar, och totalt 2 torkugnar till våra convoyers, samt att vi erbjuder lossning och lastning.

Alucrom Hässleholm

Hammarvägen 3

010-470 73 80

Kontakta oss i Hässleholm

Rikard SandAvdelningschef010-470 73 80

Teknisk data

Blästerhall 1: 14 x 7 m

Blästerhall 2: 14 x 7 m

Målningshall: 60 x 10 m

Travers bläster/måleri: 6,3 ton

Convoyerbana: 100 kg/m (96 krokar)

Convoyerbana: 78 vagnar, 100 kg/vagn

Slungbläster